Skip to main content

Garantie bij Prof PC

Prof PC staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Neemt u bij een defect contact met ons op op telefoonnummer 0481-372473 zodat we u kunnen helpen bij het afhandelen van uw garantie. U kunt het product ook tijdens onze openingstijden langs brengen in ons Service Center.

Klachten procedure

Wij willen het natuurlijk voorkomen, maar mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze producten of diensten kunt u hier lezen welke procedure wij hanteren voor het behandelen van klachten.

Vastlegging van de klacht

Verteld u ons a.u.b. per brief of per e-mail wat uw klacht is. Probeer hier zo duidelijk en beschrijvend mogelijk in te zijn, zodat wij een goed beeld hebben van het probleem. Stuur eventuele aankoopnota’s of reparatiebonnen mee. Een kopie volstaat.

Doorlooptijd

Wij streven er naar om binnen 48 uur na ontvangst van uw klacht een reactie te geven. Dit kan, afhankelijk van de aard van de klacht, telefonisch, per email of per post zijn.

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over onze dienstverlening. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

Wordt een klacht niet naar tevredenheid van de consument opgelost, dan kunt u het geschil ook aanhangig maken via het Europese online platform (ODR) voor geschilbeslechting. Dit is te vinden via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.